Vælg en side

Tommerup forsamlingshus

Hos Tommerup Forsamlingshus tilbyder vi en stor variation af hvilken type fester det er tilladt at afholde i forsamlingshuset. Som noget rimelig unikt gør Tommerup Forsamlingshus det muligt at afholde ungdomsfest i vores forsamlingshus. 

TIllæg til lejekontrakten for ungdomsfester

  • For at vi alle, I som lejer, vi som udlejer og forsamlingshusets naboer, får en god oplevelse, når I lejer vores forsamlingshus til ungdomsfester, har vi lavet nogle enkle spilleregler.
  • Vi forlanger at der mindst er 6 Forældre ansvarlige personer tilstede under hele festforløbet, en god tommelfingerregel er, 1 ansvarlig voksne pr. 10 festdeltager er passende.
  • Der kræves underskrift samt mobil nr. fra 2 af de forældre, som står for ansvaret under festen. Nøglen kan kun udleveres til en forældre.
  • Vis hensyn til naboerne, luk vinduer og døre kl. 22.00, efter kl 22.00 foregår festen INDE samt i gården. Der er mulighed for at ryge i gården, udgang gennem dør i salen. Ved klager fra naboer kan der forekomme kontrolbesøg fra bestyrelsen, og vi forbeholder os retten til at lukke festen hvis tingene ikke foregår hensigtsmæssigt.
  • Der må max. være 120  personer, inkl. de voksne ansvarlige.
  • Gulve vaskes inden huset forlades og Gården fejes
  • Der må ikke overnattes i forsamlingshuset.
  • Lejeren hæfter for evt. skader.
  • Vær opmærksom på, at jeres lejemål slutter kl. 04
  • Husk at naboernes haver ikke er legeplads, ej heller container for affald 😉